Hương da thuộc

Hương da thuộc hiện diện ở những nốt hương hoa hay những nốt hương khói đều được xếp vào nhóm hương này. Những sản phẩm hương nhân tạo được sử dụng để che đi một phần mùi tự nhiên gây khó chịu trong quá trình chế biến da thuộc. Có nhiều cách kết hợp nhóm hương này nhưng cách phổ biến nhất là cùng với những nốt hương gỗ.

Leather scents in various nuances, from floral, velvety compositions to tart, smoky ones are placed in this group. Scenting leather products in order to mask unpleasant scent of leather itself, since urine and faeces of cattle, as well as blood and tar had been used in its traditional production, marked the beginning of perfumery.